เที่ยวเชียงราย
เที่ยวเชียงราย
 

           ส่วนลดพิเศษ 
            (Cash Back)
    2,000 ฿  ต่อกรุ๊ป !!
    
เฉพาะทัวร์เกรด 5 VIP Platinum
         (ช่วง มิย - ธต 62)

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
086-827-9309 , 081-112-0116

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 


             รับสมัคร
นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา
....... ด้านไกด์นำเที่ยว 

        คุณสมบัติ ดังนี้
1. เรียนเอกด้านการท่องเที่ยว  ปวช-ตรี
2. เพศหญิง , เป็นคน จ.เชียงราย 
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส , รักงานบริการ , ตรงต่อเวลา
4. มีเอกสารส่งตัวการฝึกงาน จากสถาบันที่ศึกษาอยู่

ส่งเอกสารการสมัคร มาที่
hold.in.one@hotmail.com
tel. 081-112-0116  พี่ฝน


 

 
รายละเอียดทัวร์
CR12 ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง
วันที่สอง : วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ
     ค่าบริการ : Join tour ท่านละ 5,000 บาท พักในเมือง 1 คืน , อาหาร 4 มื้อ, ...ฯลฯ
CR12 ทั้ง Private tour และ Join tour มีรถออกทุกวัน ทั้งปี ..... ช่วง Peak Season 21 ธค - 1 มค 63 ค่าบริการ Join tour ท่านละ 6,000 บาท
 
วันแรก :
8:00 - 9:30 รถเวียนรับที่ สนามบิน / ขนส่ง / โรงแรม
  ดอยตุง (ชมสวนแม่ฟ้าหลวง , พระตำหนักดอยตุง)
  อาหารกลางวัน (มือที่ 1)
บ่าย แม่สาย (ตลาดแม่สาย, พระธาตุดอยเวา จุดชมวิว 2 ประเทศ) / ท่าขี้เหล็ก (พม่า)
เย็น ไร่ชาฉุยฟง (ตามรอยละครดัง)
  อาหารเย็น แบบเซ็ตเมนู (มื้อที่ 2) ที่สวนอาหาร บ้านเสาวกา จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พักในเมือง (ไดมอนปาร์ครีสอร์ท 3 ดาวครึ่ง)
ค่ำ หอนาฬิกา, ถนนคนเดิน, ไนท์บาซ่าร์ อยู่ใกล้ที่พักสามารถเดินไปเที่ยวได้้
 
วันที่สอง :
6:30 - 8:00 อาหารเช้าแบบ ABF ที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3)
8:30 เดินทางไป วัดร่องขุ่น / ไร่บุญรอด (นั่งรถรางชมวิวทิวทัศน์ บนพื้นที่กว่า 8,000ไร่)
เที่ยง อาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย เชียงแสน (วัดพระธาตุผาเงา , วัดเจดีย์หลวง)
สามเหลี่ยมทองคำ (จุดชมวิว 3 ประเทศ ไทย-พม่า-ลาว ,
ชมพระพุทธนวล้านตื้อ ศิลปะเชียงแสน ที่ประดิษฐานบนเรือแก้วกุศลธรรม)
17:00 ซื้อของฝากพื้นเมือง , ส่งสนามบิน / ขนส่ง/ โรงแรมสวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง


สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง


ไร่ชาฉุยฟง


ไร่บุญรอด


พระธาตุผาเงา_เชียงแสน


สามเหลี่ยมทองคำ


ที่พักในเมือง


ที่พักในเมือง

 

หมายเหตุ :

1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ค่าบริการเป็นราคาต่อท่าน เที่ยวแบบ Join tour รวมทุกอย่าง(ถ้ามี) เช่น ค่ารถตู้+น้ำมัน / รถรางชมวิวไร่บุญรอด / รถท้องถิ่นขึ้นยอดภูชี้ฟ้า / ค่าไกด์ / ที่พัก / อาหาร / Border Pass ไปพม่า / ค่าเข้าชม (พระตำหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, วัดร่องขุ่น, บ้านดำ, กระเหรี่ยงคอยาว, ค่าลิฟท์ขึ้นชมวิว ชั้น 25 วัดห้วยปลากั้ง , ...ฯลฯ ) ชาวต่างชาติ จ่ายส่วนต่างเพิ่ม กรุณาแจ้งในตอนแรกด้วย น่ะค่ะ

2. อาหารที่สั่งเพิ่มนอกรายการ เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกทัวร์ต้องจ่ายเพิ่ม (กรุณาแจ้งไกด์)
3. ส่วนค่าทิปไกด์ ( เป็นเรื่องของ Feel Good และธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล ) ยังไม่รวมอยู่ในค่าบริการ
4. ในเมืองพัก Diamond Park Resort (หรือเทียบเท่า) .....บนภูชี้ฟ้า พัก บ้านพักภูชี้ฟ้า รีสอร์ท สาขา 2 (หรือเทียบเท่า) .....บนดอยแม่สลอง พัก ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท
5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติม ที่เมนู "คำถามที่ถามบ่อย" 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....www.Stats.in.th 

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 
บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย