เที่ยวเชียงราย 

เที่ยวเชียงราย
 

จองด่วน Join Tour เที่ยวเชียงราย

Cr1 ( 7-9 , 10-12 , 11-13 , 13-15 , 15-17 , 26-28 , 29-31 ธค 58 , 31-2 มค 59)

Cr2 ( 7-10 , 9-12 , 15-18 , 17-20 , 28-31 ธค 58 )

Cr3 ( 7-8 , 8-9 , 14-15 , 15-16 , 19-20 , 26-27 , 30-31 ธค 58 )

Cr4 ( 9-10 , 17-18 , 28-29 ธค 58)

Cr5 ( 7, 9, 10, 13, 17, 28, 29, 31 ธค 58)

Cr6 ( 9, 10, 18, 28 ธค 58)

Cr11 (      ธค 58)

Cr12 (      ธค 58)

Up Date  27 พย 58

สอบถาม เพิ่มเติม .... 

081-112-0116 ฝนค่ะ( Sale & Tour Operator )ร่วมบริจาคเงิน  เพื่อสร้าง แท็งก์เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค  ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.เชียงราย

 
ผู้ชมทั้งหมดคน

 

 

         
       ขายที่ดินสวยๆ
  เหมาะแก่การลงทุน เก็งกำไร 
จาก 6 ล้าน ....เหลือ 3 ล้าน 
(ลด 50%)

ประกันรับซื้อคืน 3 ล้าน
+ ดอกเบี้ยร้อยละ 3% ต่อปี
5 ปี  =>  15% 
       =>  3.45 ล้าน

ติดต่อ  ฝน 081-112-0116 

 
แนะนำที่พัก
แนะนำร้านอาหาร

HOME                                 เที่ยวเชียงราย-ทัวร์เชียงราย

ศูนย์รวมแพคเกจทัวร์เชียงราย เที่ยวเชียงรายได้ทุกวัน กับผู้เชี่ยวชาญเชียงรายตัวจริง
CR1 เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน 
วันแรก : เชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
วันที่สาม :ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย
     ค่าบริการ : 7,500 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 7 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
Join tour CR1 มีรถออกทุกวัน ช่วง พย - กพ 59 (เฉพาะช่วง 25 ธค - 3 มค 59 ราคา 9,000) ......ทัวร์อาจเต็มได้ในบางวัน กรุณาสอบถามบริษัทอีกครั้งก่อนโอนมัดจำ
 
CR2 เที่ยวเชียงราย 4 วัน 3 คืน
วันแรก : เชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
วันที่สาม :ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย
วันที่สี่ : เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว - เชียงราย
     ค่าบริการ : 10,000 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 2 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 10 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
Join tour CR2 มีรถออกทุกวัน ช่วง พย - กพ 59 (เฉพาะช่วง 25 ธค - 3 มค 59 ราคา 12,000) ......ทัวร์อาจเต็มได้ในบางวัน กรุณาสอบถามบริษัทอีกครั้งก่อนโอนมัดจำ
 
CR3 เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
วันที่สอง : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย
     ค่าบริการ : 5,000 บาท พักรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR3 มีรถออกทุกวัน ช่วง พย - กพ 59 (เฉพาะช่วง 25 ธค - 3 มค 59 ราคา 6,000)
 
CR4 เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : เชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว - เชียงราย
     ค่าบริการ : 5,000 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR4 มีรถออกทุกวัน ช่วง พย - กพ 59 (เฉพาะช่วง 25 ธค - 3 มค 59 ราคา 6,000)
 
CR5 เที่ยวเชียงราย 1 วัน
เชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงราย
     ค่าบริการ : 2,500 บาท รวมค่าเข้าชมทุกที่, Visa พม่า, อาหารกลางวัน 1 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
Join tour CR5 มีรถออกทุกวัน ช่วง พย - กพ 59 (เฉพาะช่วง 25 ธค - 3 มค 59 ราคา 3,000)
 
CR6 เที่ยวเชียงราย 1 วัน
เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว - เชียงราย
     ค่าบริการ : 2,500 บาท รวมค่าเข้าชมทุกที่, อาหารกลางวัน 1 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR6 มีรถออกทุกวัน ช่วง พย - กพ 59 (เฉพาะช่วง 25 ธค - 3 มค 59 ราคา 3,000)
 
CR11 เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน
วันแรก : เชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กระเหรี่ยงคอยาว - เชียงราย
วันที่สาม : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย
     ค่าบริการ : 7,500 บาท พักในเมือง 2 คืน , อาหาร 7 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR11 มีรถออกทุกวัน ช่วง พย - กพ 59 (เฉพาะช่วง 25 ธค - 3 มค 59 ราคา 9,000) ......ทัวร์อาจเต็มได้ในบางวัน กรุณาสอบถามบริษัทอีกครั้งก่อนโอนมัดจำ
 
CR12 เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : เชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ไร่ชาฉุยฟง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย
     ค่าบริการ : 5,000 บาท พักในเมือง 1 คืน , อาหาร 4 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR12 มีรถออกทุกวัน ช่วง พย - กพ 59 (เฉพาะช่วง 25 ธค - 3 มค 59 ราคา 6,000)
 
หมายเหตุ :
1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ค่าบริการเป็นราคาต่อท่าน เที่ยวแบบ Join tour รวมทุกอย่าง(ถ้ามี) เช่น ค่ารถตู้+น้ำมัน / ทัวร์ทางเรือ / รถรางชมวิว / รถท้องถิ่นขึ้นยอดภูชี้ฟ้า / ค่าไกด์ / ที่พัก / อาหาร / Visa พม่า, ลาว / ค่านั่งช้าง / hot spa / ค่าเข้าชมทุกที่ (พระตำหนักดอยตุง, สวนแม่ฟ้าหลวง, กระเหรี่ยงคอยาว , ...ฯลฯ ) ชาวต่างชาติ จ่ายส่วนต่างเพิ่ม กรุณาแจ้งในตอนแรกด้วย น่ะค่ะ
2. อาหารที่สั่งเพิ่มนอกรายการ เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกทัวร์ต้องจ่ายเพิ่ม (กรุณาแจ้งไกด์)
3. ส่วนค่าทิปไกด์ ( เป็นเรื่องของ Feel Good และธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล ) ยังไม่รวมอยู่ในค่าบริการ
4. ในเมืองพัก Diamond Park Resort .....บนภูชี้ฟ้า พัก บ้านพักภูชี้ฟ้า รีสอร์ท สาขา 2 / ภูชี้ฟ้าอินน์ รีสอร์ท .....บนดอยแม่สลอง พัก ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท
5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติม ที่เมนู "คำถามที่ถามบ่อย"
 
 


ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยวเชียงราย ฟรี!!
ได้ที่ คุณฝน  (086) 827-9309 , (081) 112-0116   FAX (053)717-353
E-mail : hold.in.one@hotmail.com    Line ID : 55fon

ศูนย์รวมแพคเกจทัวร์เชียงราย ที่มีให้เลือกหลากหลายมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Join tour หรือ Private tour (ทัวร์เชียงราย มีรถออกทุกวัน)
ข้อมูล เชียงราย และ ข้อมูล ภูชี้ฟ้า


Copyright © 2010 - 2014 เที่ยวเชียงราย ทัวร์เชียงราย Chiangrai-Tour.com All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft