จองด่วน Join Tour เชียงราย

Cr11 ( 25-27 เมย 57 )

Cr12 ( 26-27 เมย 57 )

Cr4 ( 26-27 เมย 57 )

Cr6  ( 25 , 26 , 27 เมย 57 )

Cr5 ( 25 , 26 , 27 เมย 57 )

สอบถาม เพิ่มเติม .... 

086-827-9309 ฝนค่ะ( Sale & Tour Operator )


 
ผู้ชมทั้งหมดคน

 

 

 

 
แนะนำที่พัก
แนะนำร้านอาหาร

HOME                                 เที่ยวเชียงราย-ทัวร์เชียงราย

ศูนย์รวมแพคเกจทัวร์เชียงราย เที่ยวเชียงรายได้ทุกวัน กับผู้เชี่ยวชาญเชียงรายตัวจริง
CR1 เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน
วันแรก : เีชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ม.แม่ฟ้าหลวง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
วันที่สาม : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย
     ค่าบริการ : 7,500 บาท : พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 7 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
Join tour CR1 มีรถออกทุกวัน ช่วง เมย - มิย 57
 
CR2 เที่ยวเชียงราย 4 วัน 3 คืน
วันแรก : เีชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ม.แม่ฟ้าหลวง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
วันที่สาม : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย
วันที่สี่ : เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว - เชียงราย
     ค่าบริการ : 10,000 บาท : พักรีสอร์ทในเมือง 2 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 10 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
Join tour CR2 มีรถออกทุกวัน ช่วง เมย - มิย 57
 
CR3 เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า
วันที่สอง : ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย
     ค่าบริการ : 5,000 บาท : พักรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR3 มีรถออกทุกวัน ช่วง เมย - มิย 57
 
CR4 เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : เีชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ม.แม่ฟ้าหลวง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว - เชียงราย
     ค่าบริการ : 5,000 บาท : พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR4 มีรถออกทุกวัน ช่วง เมย - มิย 57
 
CR5 เที่ยวเชียงราย 1 วัน
เีชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ม.แม่ฟ้าหลวง - เชียงราย
     ค่าบริการ : 2,500 บาท : รวมค่าเข้าชมทุกที่, Visa พม่า, อาหารกลางวัน 1 มื้อ
รายละเอียดทัวร์
Join tour CR5 มีรถออกทุกวัน ช่วง เมย - มิย 57
 
CR6 เที่ยวเชียงราย 1 วัน
เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กะเหรี่ยงคอยาว - เชียงราย
     ค่าบริการ : 2,500 บาท : รวมค่าเข้าชมทุกที่, อาหารกลางวัน 1 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR6 มีรถออกทุกวัน ช่วง เมย - มิย 57
 
CR11 เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน
วันแรก : เชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ม.แม่ฟ้าหลวง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - บ้านดำ - ดอยแม่สลอง - กระเหรี่ยงคอยาว - เชียงราย
วันที่สาม : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน - เชียงราย
     ค่าบริการ : 7,500 บาท : พักในเมือง 2 คืน , อาหาร 7 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR11 มีรถออกทุกวัน ช่วง เมย - มิย 57
 
CR12 เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก : เชียงราย - ดอยตุง - แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - ม.แม่ฟ้าหลวง - เชียงราย
วันที่สอง : เชียงราย - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน - เชียงราย
     ค่าบริการ : 5,000 บาท : พักในเมือง 1 คืน , อาหาร 4 มื้อ รายละเอียดทัวร์
Join tour CR12 มีรถออกทุกวัน ช่วง เมย - มิย 57
 
หมายเหตุ :
1. ค่าบริการดังกล่าว เป็นการเที่ยวแบบ Join Tour รวมค่ารถ, เรือ, น้ำมัน, ไกด์, ที่พัก, อาหาร, ค่าเข้าชมทุกที่, Visa พม่า/ลาว เรียบร้อยแล้ว ( ชาวต่างชาติ จ่ายส่วนต่างเพิ่ม .... กรุณาแจ้งในตอนแรกด้วย น่ะค่ะ )
2. ส่วนค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ ( เป็นเรื่องของ Feel Good เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน และเป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล ) ยังไม่รวมอยู่ในค่าบริการ
3. อาหารที่สั่งเพิ่มนอกรายการ เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกทัวร์ต้องจ่ายเพิ่ม (กรุณาแจ้งไกด์)
4. ในเมืองพัก Diamond Park Resort บนภูชี้ฟ้า พัก ภูชี้ฟ้าอินน์ รีสอร์ท / ภูชี้ฟ้านิว รีสอร์ท บนดอยแม่สลอง พัก ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท
5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติม ที่เมนู "คำถามที่ถามบ่อย"

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยวเชียงราย ฟรี!!
ได้ที่ คุณฝน  (086) 827-9309 , (081) 112-0116 FAX (053)717-353
E-mail : hold.in.one@hotmail.com Website : www.ChiangRai-tour.com

ศูนย์รวมแพคเกจทัวร์เชียงรายที่มีให้เลือกหลากหลายมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Join tour หรือ Private tour(ออกเดินทางท่องเที่ยวเชียงราย ได้ทุกวัน)

Copyright © 2010 - 2014 เที่ยวเชียงราย ทัวร์เชียงราย Chiangrai-Tour.com All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft