เที่ยวเชียงราย
เที่ยวเชียงราย
 

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
Team building / CSR / MICE หรือจัดทัวร์เป็นรางวัลให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเพื่อนๆ /ครอบครัวเล็ก-ใหญ่
   
Travel Agent รบกวนส่ง Licence + ใบรับรองบริษัท

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
086-827-9309 , 081-112-0116

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 


   กองประกวดนางสาวไทย 
               ปี 2562        
   เข้าพักที่ เอ็มบูทีครีสอร์ท 


รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน
ด้านไกด์นำเที่ยว ภายในจ.เชียงราย ...คุณสมบัติดังนี้

1. เรียนเอกการท่องเที่ยว ปวช - ตรี
2. เพศหญิง เป็นคน จ.เชียงราย
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส, รักงานบริการ, ตรงต่อเวลา
4. มีเอกสารส่งตัวการฝึกงาน จากสถาบันที่ศึกษาอยู่

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน 

 
 
FAQ / คำถามที่ถามบ่อย

1. บริษัททัวร์เชียงรายที่ไหนดี ......ทำไมต้องเป็นบริษัทนี้ ??

ตอบ

เหตุผลที่ 1  เราเป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล มีความมั่นคง ประกอบกิจการทัวร์เชียงรายตั้งแต่ปี 2553  ....Licence 24/00342

เหตุผลที่ 2  เราเป็น Local Tour ที่ทำทัวร์เฉพาะใน จ.เชียงราย เท่านั้น จึงมีความชำนาญเส้นทาง รู้เวลาเปิด-ปิด หรือช่วงเวลาเหมาะสม ที่จะเที่ยวในแต่ละสถานที่เที่ยว เป็นอย่างดี

เหตุผลที่ 3  เรามีระดับเกรดทัวร์ หรือคุณภาพทัวร์ให้เลือกมากถึง 5 เกรด เพื่อลูกค้าจะได้เลือกคุณภาพทัวร์ที่ดีพอ และพอดีกับงบค่าใช้จ่าย

เหตุผลที่ 4  ทีมงานไกด์ ของเราทั้งหมดเป็นคนเชียงราย เพศหญิง อายุ 16-28 ปี  ยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ รักงานบริการ เรียนเอกท่องเที่ยวเชียงรายโดยตรง มีความรู้เกี่ยวกับ จ.เชียงรายเป็นอย่างดี

เหตุผลที่ 5  พนักงานขับรถ จะเป็นผู้ใหญ่ วัยกลางคน ไม่สูบบุหรี่ สุภาพ ใจเย็น ขับรถไม่เร็ว (ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน สถิติอุบัติเหตุของบริษัท ยังเป็นศูนย์อยู่ค่ะ)

เหตุผลที่ 6  เหตุสุดวิสัยเช่นรถเสีย ทางเราสามารถจัดรถไปเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ค่ะ

เหตุผลที่ 7  เป็นบริษัททัวร์เพียงบริษัทเดียวใน จ.เชียงราย ได้รับอนุญาติใช้ตราสัญลักษณ์ ChiangRai Brand สาขาท่องเที่ยวและบริการ จากผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย

เหตุผลที่ 8  รายได้ส่วนหนึ่ง หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน , เสื้อผ้า , สิ่งของที่จำเป็นให้แก่เด็กชาวเขายากจนที่ขาดแคลน ....รายละเอียด

เหตุผลที่ 9  ทีมงานไกด์ และ Staff นำเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว มีหลายคนที่มีฐานะไม่ใคร่จะดีนัก จำเป็นต้องเรียน และทำงานไปด้วย การมาใช้บริการของ บริษัทเชียงรายทัวร์ เสมือนเป็นการช่วยเหลือสังคมทางหนึ่ง 


2. รอใกล้เดินทางก่อน .......แล้วค่อยมัดจำจองทัวร์จะดีกว่าไหม ??
ตอบ 
ในแต่ละวันทางบริษัท สามารถรับทัวร์ได้จำกัดค่ะ .....หลายครั้งที่บริษัทต้องปฏิเสธการรับจองทัวร์ เนื่องจากทัวร์เต็มค่ะ
ทางที่ดีหากท่านได้ตั๋วเครื่องบิน => ควรมัดจำจองทัวร์ทันทีค่ะ ถ้าท่านซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว ......ในบางครั้งเพื่อความชัวร์ ท่านสามารถมัดจำจองทัวร์ก่อน แล้วค่อยหาตั๋วเครื่องบินทีหลังก็ได้ (ปัจจุบันนี้ทัวร์ของบริษัท มักจะเต็มก่อนตั๋วเครื่องบินหมดค่ะ ....... ระหว่างกรุงเทพ - เชียงราย มีมากถึง 6 สายการบินค่ะ และบินขึ้น-ลง ในประเทศกว่าวันละกว่า 50 เที่ยวบินค่ะ)
3. เด็กคิดราคายังไง

ตอบ

6 ปี ขึ้นไป คิดราคา ผู้ใหญ่ (เสริมเตียง)
2-5 ปี คิดราคา 2 ใน 3 (ไม่เสริมเตียง) / หากต้องการเสริมเตียงโปรดแจ้ง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
1 ปี กว่า คิดราคา 1 ใน 3 (ไม่เสริมเตียง)
ต่ำกว่า 1 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 
4. พักห้องละกี่คน
ตอบ
รีสอร์ทในเมืองเชียงราย ...... พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษจะเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า  ...... ห้องเล็กพัก 2 ท่าน , ห้องใหญ่พัก 4 ท่าน 
 
5. การยกเลิก หรือขอเลื่อนทัวร์
ตอบ ทุกครั้งหลังจากลูกค้าจองทัวร์ และ ชำระค่ามัดจำแล้ว บริษัทจะดำเนินการ ประสานงานทัวร์ทุกอย่างทันที เช่น จองและมัดจำ ค่าที่พัก, ร้านอาหาร, รถตู้, เรือ, ไกด์, คนขับ, ...ฯลฯ ดังนั้น หากท่านต้องการยกเลิก หรือเลื่อนทัวร์ ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องคิด ค่าดำเนินการ & ค่าเสียโอกาส ดังนี้
 
แจ้งก่อนเดินทาง   1 เดือน ขึ้นไป    ค่าดำเนินการ & ค่าเสียโอกาส  30%  ของราคาทัวร์
                          15 - 29 วัน                                                   40%  ของราคาทัวร์
                            3 - 14 วัน                                                   50%  ของราคาทัวร์
                             1- 2 วัน                                                     60%  ของราคาทัวร์
                         น้อยกว่า 24 hr                                                90%  ของราคาทัวร์
 
 
 
 
 
 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 

บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย