§ 

§
 

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
Team building / CSR / MICE หรือจัดทัวร์เป็นรางวัลให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเพื่อนๆ  ครอบครัวเล็ก-ใหญ่

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

 
บจก. เชียงรายทัวร์ (TM) นำเสนอแพคเกจทัวร์เชียงรายแบบส่วนตัว (Private Tour) ที่มีคุณภาพทัวร์ให้เลือกถึง 5 ระดับ (ทัวร์ดีที่สุดเกรด 5 VIP Platinum ไปจนถึงทัวร์ประหยัดเกรด 1 Economy) ......ทุกเกรดทัวร์จะมีไกด์นำเที่ยวคนเชียงราย คอยอธิบายสถานที่เที่ยวต่างๆ , ช่วยถ่ายรูป และเดินนำเที่ยวพาไปจุดสำคัญ จุดถ่ายรูปสวยๆ อย่างครบถ้วน ......รายการทัวร์ ตามตัวอย่างด้านล่าง แบบ A จะได้ที่เที่ยวมากกว่า, เดินไม่เยอะ, นั่งในรถไม่นาน, ที่พักสะดวกสะบายกว่า เมื่อเทียบกับแบบ B ......รับทำกรุ๊ป 2 ท่านขึ้นไป ทัวร์เริ่มรับที่ สนามบินเชียงราย (เหมารวมทุกอย่าง ยกเว้นตั๋วเครื่องบิน) สามารถกำหนดวันเดินทาง และปรับเปลี่ยนสถานที่เที่ยวได้

 

CR1 ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน (แบบ A) 
วันแรก : ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาร์ซาร์
วันที่สอง : ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น -ไร่เชิญตะวัน - วัดห้วยปลากั้ง
วันที่สาม :  ดอยแม่สลอง - ถ้ำหลวง - ดอยผาหมี - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,000 บาท  พักรีสอร์ทในเมือง 2 คืน อาหาร 7 มื้อ   รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 ท่านละ 6,900 บาท ......ทัวร์อาจเต็มได้ในบางวัน
==============================
CR2 ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน (แบบ B)
วันแรก :  ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาซ่าร์
วันที่สอง : ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - ไร่เชิญตะวัน - ภูชี้ฟ้า
วันที่สาม :  ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย
    ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,000 บาท  พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 7 มื้อ  รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 ท่านละ 6,900 บาท ......ทัวร์อาจเต็มได้ในบางวัน
==============================
CR3 ทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
วันแรก : ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาซ่าร์
วันที่สอง : วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - ถ้ำหลวง - ผาหมี - วัดร่องเสือเต้น 
วันที่สาม :  ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - ไร่เชิญตะวัน - ภูชี้ฟ้า
วันที่สี่ :  ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 8,000 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 2 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 10 มื้อ
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 ท่านละ 9,200 บาท
=============================
CR4 ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (แบบ A)
วันแรก :   ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาซ่าร์
วันที่สอง :  ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น -ไร่เชิญตะวัน - วัดห้วยปลากั้ง
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,000 บาท พักรีสอร์ทในเมือง 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ 
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 ท่านละ 4,600 บาท
==============================
CR5 ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน (แบบ B)
วันแรก :  ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - ไร่เชิญตะวัน - ภูชี้ฟ้า
วันที่สอง :   ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย
  ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,000 บาท  พักรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ  รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 ท่านละ 4,600 บาท
==============================
CR6 ทัวร์เชียงราย 1 วัน (แบบ A)
ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง
      ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท   รวมค่ารถ+คนขับ(ช) , น้ำมัน,ไกด์นำเที่ยว(ญ) , ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง), อาหารกลางวัน 1 มื้อ
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 ท่านละ 2,300 บาท
==============================
CR7 ทัวร์เชียงราย 1 วัน (แบบ B)
ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น -ไร่เชิญตะวัน - วัดห้วยปลากั้ง
      ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท  รวมค่ารถ+คนขับ(ช) , น้ำมัน ,ไกด์นำเที่ยว(ญ) , อาหารกลางวัน 1 มื้อ 
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
ช่วง Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 ท่านละ 2,300 บาท
 
หมายเหตุ :

1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ไกด์จะใส่เสื้อสีเขียว ถือป้ายรอรับที่สนามบินเชียงราย (ตั๋วเครื่องบินลูกค้า ซื้อเองค่ะ)

2. ค่าบริการที่แจ้งในโปรแกรมทัวร์ด้านบน จะเป็นทัวร์แบบส่วนตัว เกรด 2  Standard Package ท่านสามารถศึกษาข้อมูล เรื่องเกรดทัวร์เพิ่มเติมได้ที่เมนู ระดับเกรดทัวร์ (คุณภาพทัวร์) ....คลิ๊ก !! 

3. ค่าบริการนี้รวม => ไกด์(ภาษาไทย) ค่าที่พัก, อาหาร, คนขับ, รถตู้พร้อมน้ำมัน, ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง), น้ำดื่มตลอดการเดินทาง, ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามข้อกำหนดของการท่องเที่ยว)

4. ค่าบริการนี้ไม่รวม => ไกด์(ภาษาอังกฤษ) ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ, ภาษี Vat 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ค่าทิปไกด์ (เป็นเรื่องของ Feel Good)  อาหารที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเองนอกรายการ, เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เช่น น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, กาแฟ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ...ฯลฯ 

5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติมที่เมนู  คำถามที่ถามบ่อย 

 
 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 

บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย