เที่ยวเชียงราย
เที่ยวเชียงราย
 

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
Team building / CSR / MICE หรือจัดทัวร์เป็นรางวัลให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเพื่อนๆ  ครอบครัวเล็ก-ใหญ่

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

 
รายละเอียดทัวร์
CR6 ทัวร์เชียงราย 1 วัน
ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง (-/L/-)
      ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท รวมค่ารถ+น้ำมัน+คนขับ+ไกด์นำเที่ยว+ค่าเข้าชมสวน(ดอยตุง)+อาหาร 1 มื้อ
Peak Season 21 ธค - 2 มค 68 (6ท่านๆละ 2,300)
 

วันแรก :

8:00 – 11:30 

ไกด์จะใส่เสื้อสีเขียว ถือป้ายรอรับที่สนามบินเชียงราย

 

เดินทางไปดอยตุง พาชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุง ที่จัดสวนได้อย่างสวยงามมาก

เที่ยง 

ต่อด้วยจุดชมวิวดอยช้างมูบ ตรงเขตทหารฝั่งไทยบริเวณฐานปฎิบัติการดอยช้างมูบ  ซึ่งเป็นจุดที่ชมเทือกเขาฝั่งพม่าจนถึงเส้นขอบฟ้า โดยไม่มีสิ่งใดมาบดบัง
พาไป ดอยผาฮี้ ทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร พร้อมจิบกาแฟห้อยขา ชมความงดงามของภูเขา ต่อด้วยการเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ชมประเพณีโล้ชิงช้า (มีเป็นบางวัน)

บ่าย

พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน จ.เชียงราย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้า ของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำผู้เกิดปีกุน (ระดับความสูง 2,000 เมตร) มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 

เย็น

พาชมไร่ชาฉุยฟง (ตามรอยละครดัง) ไร่ชาขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 600 ไร่ เป็นไร่ชาที่สวยที่สุดใน จ.เชียงราย ปลูกลดหลั่นตามไหล่เขาเป็นขั้นบันได

16:00

ซื้อของฝากพื้นเมืองที่ร้านนันทวัน (ก๋องคำ) จากนั้นส่งลูกค้าที่สนามบิน ประมาณ 16:30


ดอยผาฮี้


ดอยผาฮี้


ดอยผาฮี้


ดอยผาฮี้


พระธาตุดอยตุง


พระธาตุดอยตุง


ไร่ชาฉุยฟง


ไร่ชาฉุยฟง

 
หมายเหตุ :

1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ไกด์จะใส่เสื้อสีเขียว ถือป้ายรอรับที่สนามบินเชียงราย (ตั๋วเครื่องบินลูกค้า ซื้อเองค่ะ)

2. ค่าบริการที่แจ้งในโปรแกรมทัวร์ด้านบน จะเป็นทัวร์แบบส่วนตัว เกรด 2  Standard Package ท่านสามารถศึกษาข้อมูล เรื่องเกรดทัวร์เพิ่มเติมได้ที่เมนู ระดับเกรดทัวร์ (คุณภาพทัวร์) ....คลิ๊ก !! 

3. ค่าบริการนี้รวม => ไกด์(ภาษาไทย) ค่าที่พัก, อาหาร, คนขับ, รถตู้พร้อมน้ำมัน, ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง), น้ำดื่มตลอดการเดินทาง, ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามข้อกำหนดของการท่องเที่ยว)

4. ค่าบริการนี้ไม่รวม => ไกด์(ภาษาอังกฤษ) ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ, ภาษี Vat 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ค่าทิปไกด์ (เป็นเรื่องของ Feel Good)  อาหารที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเองนอกรายการ, เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เช่น น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, กาแฟ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ...ฯลฯ 

5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติมที่เมนู  คำถามที่ถามบ่อย 
 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 

บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย