เที่ยวเชียงราย
เที่ยวเชียงราย
 

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
Team building / CSR / MICE หรือจัดทัวร์เป็นรางวัลให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเพื่อนๆ  ครอบครัวเล็ก-ใหญ่

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

 
รายละเอียดทัวร์
CR7 ทัวร์เชียงราย 1 วัน (แบบ B)
ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น -ไร่เชิญตะวัน - วัดห้วยปลากั้ง
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท  รวมค่ารถ+คนขับ(ช) , น้ำมัน ,ไกด์นำเที่ยว(ญ) , อาหารกลางวัน 1 มื้อ 
Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 (6ท่านๆละ 2,300)
 
8:00 ไกด์จะใส่เสื้อสีเขียว ถือป้ ายรอรับที่สนามบินเชียงราย
สาย เดินทางไปไร่บุญรอดหรือสิงค์ ปาร์ค พาชมลานสิงค์ทองบริเวณด้ านหน้า, จุดชมวิวไร่ชาและดอกไม้ 360 องศา บนพื้นที่กว่า 8,000ไร่ ศูนย์กีฬาและสันทนาการหรือบ้ านแดง (ท่านสามารถเช่าจักรยาน หรือเล่นโหนตัว Zip Line ชมไร่ชาและดอกไม้จากมุมสูงได้ ตามอัธยาศัย) 
วัดร่องขุ่น วัดสีขาวสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
วัดพระแก้ว สถานที่ค้ นพบพระแก้วมรกต ไหว้พระหยกเชี ยงราย ชมพิพิทธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแ ก้ว
เที่ยง อาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
บ่าย วัดร่องเสือเต้น วัดสีฟ้าอั นสวยงามและกำลังได้รับความนิยม สร้างโดยสล่านก (ลูกศิษย์ อ.เฉลิมชัย)
ไร่เชิญตะวัน  ศูนย์วิปัสสนาสากลหรือสถานปฎิบั ติธรรม ของท่าน ว.วชิรเมธี
วัดห้วยปลากั้ง พาเข้าชม พบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่แกะสลั กจากไม้จันหอม จากนั้นพาเข้าไหว้พระในอุโบสถสี ขาว ส่วนสุดท้ายที่อยู่ด้ านนอกที่เห็นแต่ไกลตั้งแต่อยู่ บนเครื่องบินก็คือ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสี ขาวขนาดสุดอลังการ สูงถึง 79 เมตร หรือประมาณตึก 26 ชั้น (ท่านสามารถขึ้นลิฟท์ไปชมวิวได้ )
16:30 ซื้อของฝากพื้นเมืองที่ร้านนั นทวัน (ก๋องคำ) จากนั้นส่งลูกค้าที่สนามบิน ประมาณ 17:00

วัดร่องขุ่น


วัดร่องขุ่น


วัดพระแก้ว


วัดพระแก้ว


วัดร่องเสือเต้น


วัดร่องเสือเต้น


ไร่เชิญตะวัน


วัดห้วยปลากั้ง

 
หมายเหตุ :

1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ไกด์จะใส่เสื้อสีเขียว ถือป้ายรอรับที่สนามบินเชียงราย (ตั๋วเครื่องบินลูกค้า ซื้อเองค่ะ)

2. ค่าบริการที่แจ้งในโปรแกรมทัวร์ด้านบน จะเป็นทัวร์แบบส่วนตัว เกรด 2  Standard Package ท่านสามารถศึกษาข้อมูล เรื่องเกรดทัวร์เพิ่มเติมได้ที่เมนู ระดับเกรดทัวร์ (คุณภาพทัวร์) ....คลิ๊ก !! 

3. ค่าบริการนี้รวม => ไกด์(ภาษาไทย) ค่าที่พัก, อาหาร, คนขับ, รถตู้พร้อมน้ำมัน, ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง), น้ำดื่มตลอดการเดินทาง, ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามข้อกำหนดของการท่องเที่ยว)

4. ค่าบริการนี้ไม่รวม => ไกด์(ภาษาอังกฤษ) ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ, ภาษี Vat 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ค่าทิปไกด์ (เป็นเรื่องของ Feel Good)  อาหารที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเองนอกรายการ, เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เช่น น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, กาแฟ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ...ฯลฯ 

5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติมที่เมนู  คำถามที่ถามบ่อย 
 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 

บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย