เที่ยวเชียงราย
เที่ยวเชียงราย
 

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
Team building / CSR / MICE หรือจัดทัวร์เป็นรางวัลให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเพื่อนๆ  ครอบครัวเล็ก-ใหญ่

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

 

รายละเอียดทัวร์

H1 ทัวร์เชียงราย ครึ่งวัน (ชมทะเลหมอก+พระอาทิตย์ขึ้น)

แม่มอญวัลเล่ย์ - Rain Glamping - ไฮเดรนเยียซัง - AYO Farm  

 

     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,200 บาท รวมค่ารถ+น้ำมัน+คนขับ+ไกด์นำเที่ยว

 

5:00 

รถมารับที่พักในเมือง เพื่อเดินทางไปดอยแม่มอญ แหล่งปลูกกาแฟอาราบิกาแหล่งใหญ่และมีคุณภาพของเชียงราย (สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร) มีทิวทัศน์ภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามโดยระหว่างทางจะขับรถผ่าน ฝายน้ำล้น+ลำธารน้ำใสเย็น ที่คู่ขนานไปกับท้องถนน

6:00 

แม่มอญวัลเล่ย์ (ตามอัธยาศัย) จิบเครื่องดื่มร้อนแก้หนาว นั่งห้อยขาชมพระอาทิตย์ขึ้น+ทะเลหมอก (หมอกมีเป็นบางวัน นะค่ะ) โดยจะมีฉากหลังเป็น นาข้าว+กังหันวิดน้ำ+บ่อน้ำ+Rain Gramping

7:00  

จากนั้นเดินทางไป ไฮเดรนเยียซัง (มีค่าเข้าชม 80฿) สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เห็นวิวภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังของสวนไฮเดรนเยียที่ออกดอกเป็นช่อสีฟ้าอันสวยงาม (โดยปรกติดอกจะออกช่วง พย-กพ) 

7:45 

AYO Farm&Cafe (ตามอัธยาศัย) นั่งห้อยขาจิบเครื่องดื่มร้อนเย็น ชมวิวอีกด้านของดอยแม่มอญ ซึ่งจะเป็นด้านที่เห็นดอยช้าง ที่เป็นรูปร่างคล้ายช้างได้อย่างชัดเจน

8:15

เดินทางกลับ ถึงที่พักในเมือง  9:00


ดอยแม่มอญ


แม่มอญวัลเล่ย์


แม่มอญวัลเล่ย์


แม่มอญวัลเล่ย์


Rain Glamping


Rain Glamping


ไฮเดรนเยียซัง


ไฮเดรนเยียซัง


ไฮเดรนเยียซัง


ไฮเดรนเยียซัง


ไฮเดรนเยียซัง


AYO Farm

 
หมายเหตุ :

1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ไกด์จะใส่เสื้อสีเขียว ถือป้ายรอรับที่สนามบินเชียงราย (ตั๋วเครื่องบินลูกค้า ซื้อเองค่ะ)

2. ค่าบริการที่แจ้งในโปรแกรมทัวร์ด้านบน จะเป็นทัวร์แบบส่วนตัว เกรด 2  Standard Package ท่านสามารถศึกษาข้อมูล เรื่องเกรดทัวร์เพิ่มเติมได้ที่เมนู ระดับเกรดทัวร์ (คุณภาพทัวร์) ....คลิ๊ก !! 

3. ค่าบริการนี้รวม => ไกด์(ภาษาไทย) ค่าที่พัก, อาหาร, คนขับ, รถตู้พร้อมน้ำมัน, ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง), น้ำดื่มตลอดการเดินทาง, ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามข้อกำหนดของการท่องเที่ยว)

4. ค่าบริการนี้ไม่รวม => ไกด์(ภาษาอังกฤษ) ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ, ภาษี Vat 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ค่าทิปไกด์ (เป็นเรื่องของ Feel Good)  อาหารที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเองนอกรายการ, เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เช่น น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, กาแฟ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ...ฯลฯ 

5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติมที่เมนู  คำถามที่ถามบ่อย 

 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 

บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย