เที่ยวเชียงราย
เที่ยวเชียงราย
 

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
Team building / CSR / MICE หรือจัดทัวร์เป็นรางวัลให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเพื่อนๆ  ครอบครัวเล็ก-ใหญ่

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

 

รายละเอียดทัวร์

K3 ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่มอญ 1 วัน

วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - ดอยแม่มอญ - แม่มอญวัลเล่ย์ - ไฮเดรนเยียซัง - ไร่บุญรอด (-/L/-)  

      ค่าบริการ 6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท รวมค่ารถ+น้ำมัน+คนขับ+ไกด์นำเที่ยว+อาหาร1มื้อ


  8:30 

รถมารับที่พักในเมือง / สนามบิน  

  9:00 

วัดห้วยปลากั้ง พาเข้าชม พบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากไม้จันหอม อุโบสถสีขาว  รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดสุดอลังการ สูงประมาณตึก 26 ชั้น (ท่านสามารถขึ้นลิฟท์ไปชมวิวได้)  วัดร่องขุ่นวัดสีขาวสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

12:00  

อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  จากนั้นเดินทางไปดอยแม่มอญ แหล่งปลูกกาแฟอาราบิกาแหล่งใหญ่และมีคุณภาพของเชียงราย (สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร)  แม่มอญวัลเล่ย์ (ตามอัธยาศัย) จิบเครื่องดื่มร้อนเย็น ชมวิว+ถ่ายรูป โดยจะมีฉากหลังเป็น นาข้าว+กังหันวิดน้ำ+บ่อน้ำ  ไฮเดรนเยียซัง (มีค่าเข้าชม 80฿) สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เห็นวิวภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังของสวนไฮเดรนเยีย ที่ออกดอกเป็นช่อสีฟ้าอันสวยงาม (โดยปรกติดอกจะออกช่วง ตค-กพ)

15:30  

ไร่บุญรอดหรือสิงค์ปาร์ค พาชมลานสิงค์ทองบริเวณด้านหน้า, จุดชมวิวไร่ชาและดอกไม้ 360 องศา บนพื้นที่กว่า 8,000ไร่ ศูนย์กีฬาและสันทนาการหรือบ้านแดง (ท่านสามารถเช่าจักรยาน หรือเล่นโหนตัว Zip Line ชมไร่ชาและดอกไม้จากมุมสูงได้ ตามอัธยาศัย) 

16:40

เดินทางกลับ ถึงที่พักในเมือง / สนามบิน 17:00

 
หมายเหตุ :

1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ไกด์จะใส่เสื้อสีเขียว ถือป้ายรอรับที่สนามบินเชียงราย (ตั๋วเครื่องบินลูกค้า ซื้อเองค่ะ)

2. ค่าบริการที่แจ้งในโปรแกรมทัวร์ด้านบน จะเป็นทัวร์แบบส่วนตัว เกรด 2  Standard Package ท่านสามารถศึกษาข้อมูล เรื่องเกรดทัวร์เพิ่มเติมได้ที่เมนู ระดับเกรดทัวร์ (คุณภาพทัวร์) ....คลิ๊ก !! 

3. ค่าบริการนี้รวม => ไกด์(ภาษาไทย) ค่าที่พัก, อาหาร, คนขับ, รถตู้พร้อมน้ำมัน, ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง), น้ำดื่มตลอดการเดินทาง, ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามข้อกำหนดของการท่องเที่ยว)

4. ค่าบริการนี้ไม่รวม => ไกด์(ภาษาอังกฤษ) ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ, ภาษี Vat 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ค่าทิปไกด์ (เป็นเรื่องของ Feel Good)  อาหารที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเองนอกรายการ, เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เช่น น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, กาแฟ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ...ฯลฯ 

5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติมที่เมนู  คำถามที่ถามบ่อย 

 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 

บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย