เที่ยวเชียงราย
เที่ยวเชียงราย
 

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
Team building / CSR / MICE หรือจัดทัวร์เป็นรางวัลให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเพื่อนๆ  ครอบครัวเล็ก-ใหญ่

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

 

รายละเอียดทัวร์

K5 ทัวร์ภูชี้ฟ้า 1 วัน

ภูหลงถัง - ภูชี้ฟ้า - ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน (-/L/-)  

    ค่าบริการ 6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท รวมค่ารถ+น้ำมัน+คนขับ+ไกด์นำเที่ยว+อาหาร1มื้อ

 

  8:30 

รถมารับที่พักในเมือง เพื่อเดินทางไปภูชี้ฟ้า (2:30 hr)  เฉพาะกรุ๊ป 2-5 ท่าน และเลือกใช้เป็นรถ SUV 7ที่นั่งเท่านั้น จึงจะสามารถเลือกใช้เส้นทางภูหลงถังได้ (เป็นถนนที่มีทิวทัศน์สวยงาม + มีความลาดชันสูง โดยรถและคนขับจะต้องพร้อม 100%) เป็นที่ซึ่งมองเห็นตัวอำเภอถึง 4 แห่ง และเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน

11:00 

ภูชี้ฟ้า สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตรโดยมีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว  ยอดภูชี้ฟ้ามีลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้าจึงเรียกว่า ภูชี้ฟ้า

12:00  

อาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร  จากนั้นเดินทางไปภูชี้ดาว (มีค่ารถท้องถิ่น 4WD ขึ้นยอดภูชี้ดาว 500-700฿) มีความสูงประมาณ 1,720 เมตร สามารถมองเห็นวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา ไม่มีต้นไม้ สิ่งก่อสร้างใดๆมาบดบัง  มีแนวรั้วไม้ไผ่กันเขตแดนเสมือนเป็นเส้นแบ่งระหว่าง ชายแดนไทย-ลาว จุดไฮไลท์ เป็น หลักกิโลฯ สามารถมองเห็นวิวฝั่งประเทศไทยที่เป็นแนวทิวเขา และวิวฝั่งลาว

14:00 

ภูชี้เดือน (มีค่ารถท้องถิ่น 4WD ขึ้นยอดภูชี้เดือน 500-700฿) มีความสูงประมาณ 1,800 เมตร ด้วยความที่สูงกว่ายอดภูเขาลูกอื่น ทำให้มองเห็นยอดภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว และผาตั้ง            

15:00

เดินทางกลับ ถึงที่พักในเมือง 17:00

 
หมายเหตุ :

1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ไกด์จะใส่เสื้อสีเขียว ถือป้ายรอรับที่สนามบินเชียงราย (ตั๋วเครื่องบินลูกค้า ซื้อเองค่ะ)

2. ค่าบริการที่แจ้งในโปรแกรมทัวร์ด้านบน จะเป็นทัวร์แบบส่วนตัว เกรด 2  Standard Package ท่านสามารถศึกษาข้อมูล เรื่องเกรดทัวร์เพิ่มเติมได้ที่เมนู ระดับเกรดทัวร์ (คุณภาพทัวร์) ....คลิ๊ก !! 

3. ค่าบริการนี้รวม => ไกด์(ภาษาไทย) ค่าที่พัก, อาหาร, คนขับ, รถตู้พร้อมน้ำมัน, ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง), น้ำดื่มตลอดการเดินทาง, ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามข้อกำหนดของการท่องเที่ยว)

4. ค่าบริการนี้ไม่รวม => ไกด์(ภาษาอังกฤษ) ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ, ภาษี Vat 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ค่าทิปไกด์ (เป็นเรื่องของ Feel Good)  อาหารที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเองนอกรายการ, เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เช่น น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, กาแฟ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ...ฯลฯ 

5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติมที่เมนู  คำถามที่ถามบ่อย 

 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 

บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย