เที่ยวเชียงราย 

เที่ยวเชียงราย
 

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท
Team building / CSR / MICE หรือจัดทัวร์เป็นรางวัลให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ

กรุ๊ปเหมาส่วนตัวเพื่อนๆ  ครอบครัวเล็ก-ใหญ่

สอบถามเพิ่มเติม ....คุณฝน
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 

 
บจก. เชียงรายทัวร์ (TM)   ศูนย์รวมโปรแกรมทัวร์เชียงรายแบบส่วนตัว ...รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปสัมนา กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวประจำปี  โดยมีระดับเกรดทัวร์ให้เลือก 5 ระดับ ตามตารางด้านล่างสุด  ....จะมีไกด์นำเที่ยวคนเชียงราย เป็นเพื่อนเที่ยว คอยแนะนำ+เดินนำเที่ยว พาไปจุดถ่ายรูปสวยๆ อย่างครบถ้วน ....รับจัดกรุ๊ป 2 ท่านขึ้นไป ทัวร์เริ่มรับที่สนามบินเชียงราย (เหมารวมทุกอย่าง ยกเว้นตั๋วเครื่องบิน) สามารถกำหนดวัน เวลา รายการเที่ยวได้ตามต้องการ 

 

CR1 ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน 
วันแรก : ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาร์ซาร์
วันที่สอง : ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - ชีวิตธรรมดา - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง
วันที่สาม :  ถ้ำหลวง - ดอยผาหมี - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงแสน - วัดพระธาตุผาเงา
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,000 บาท  พักในเมือง 2 คืน อาหาร 7 มื้อ   รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!
Peak Season 21 ธค - 2 มค 68 (6ท่านๆละ 6,900)
==============================
CR2 ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน
วันแรก :  ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาซ่าร์
วันที่สอง : ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ภูชี้ฟ้า
วันที่สาม :  ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระธาตุผาเงา
    ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,500 บาท  พักในเมือง 1 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 7 มื้อ  รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
Peak Season 21 ธค - 2 มค 68 (6ท่านๆละ 7,400)
==============================
CR3 ทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
วันแรก : ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาซ่าร์
วันที่สอง : วัดห้วยปลากั้ง - ถ้ำหลวง - ผาหมี - แม่สาย - วัดร่องเสือเต้น
วันที่สาม : ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว - ไร่เชิญตะวัน - ภูชี้ฟ้า
วันที่สี่ :  ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระธาตุผาเงา
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 8,500 บาท พักในเมือง 2 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 10 มื้อ
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
Peak Season 21 ธค - 2 มค 68 (6ท่านๆละ 9,700)
=============================
CR4 ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก :   ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ไนท์บาซ่าร์
วันที่สอง :  ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - ชีวิตธรรมดา - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง
     ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,000 บาท พักในเมือง 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ 
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
Peak Season 21 ธค - 2 มค 68 (6ท่านๆละ 4,600)
==============================
CR5 ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
วันแรก :  ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ภูชี้ฟ้า
วันที่สอง :   ภูชี้ฟ้า - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระธาตุผาเงา
  ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,500 บาท  พักภูชี้ฟ้า 1 คืน, อาหาร 4 มื้อ  รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
Peak Season 21 ธค - 2 มค 68 (6ท่านๆละ 5,100)
==============================
CR6 ทัวร์เชียงราย 1 วัน
ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง
      ค่าบริการ  6 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท   รวมค่ารถ+น้ำมัน+คนขับ+ไกด์นำเที่ยว+ค่าเข้าชมสวน(ดอยตุง)+อาหาร 1 มื้อ
รายละเอียดทัวร์....คลิ๊ก !!
Peak Season 21 ธค - 2 มค 68 (6ท่านๆละ 2,300)
 
==============================
A1 ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน
พักในเมือง 2 คืน อาหาร 7 มื้อ รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!  
Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 (6ท่านๆละ 6,900)

A4 ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน
พักบนผาฮี้ 1 คืน ในเมือง 1 คืน อาหาร 7 มื้อ รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!
Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 (6ท่านๆละ 7,400)

B1 ทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
พักในเมือง 3 คืน อาหาร 10 มื้อ รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!
Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 (6ท่านๆละ 9,200)

B4 ทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน
พักบนผาฮี้ 1 คืน ในเมือง 2 คืน อาหาร 10 มื้อ รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!
Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 (6ท่านๆละ 9,700)

D3 ทัวร์เชียงราย 5 วัน 4 คืน
พักบนผาฮี้ 1 คืน, ในเมือง 2 คืน, บนภูชี้ฟ้า 1 คืน อาหาร 13 มื้อ รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!  
Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 (6ท่านๆละ 12,500)

G2 ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
พักในเมือง 1 คืน อาหาร 4 มื้อ รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!  
Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 (6ท่านๆละ 4,600)

G4 ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
พักบนผาฮี้ 1 คืน อาหาร 4 มื้อ รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!  
Peak Season 23 ธค - 3 มค 67 (6ท่านๆละ 5,100)

H1 ทัวร์เชียงราย ครึ่งวัน (ชมทะเลหมอก+พระอาทิตย์ขึ้น)
แม่มอญวัลเล่ย์ - Rain Glamping - ไฮเดรนเยียซัง - AYO Farm รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!  

K3 ทัวร์เชียงราย-ดอยแม่มอญ 1 วัน
วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องขุ่น - ดอยแม่มอญ - แม่มอญวัลเล่ย์ - ไฮเดรนเยียซัง - ไร่บุญรอด รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!  

K5 ทัวร์ภูชี้ฟ้า 1 วัน
ภูหลงถัง - ภูชี้ฟ้า - ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!  

K7 ทัวร์ดอยช้าง-ดอยแม่มอญ 1 วัน
ดอยช้าง - ฟาร์มแกะ - จาแดเฮ้าส์ - ดอยแม่มอญ - แม่มอญวัลเล่ย์- ไฮเดรนเยียซัง รายละเอียดทัวร์ ....คลิ๊ก !!  
 
หมายเหตุ :

1. ทัวร์เริ่มที่เชียงราย ไกด์จะใส่เสื้อสีเขียว ถือป้ายรอรับที่สนามบินเชียงราย (ตั๋วเครื่องบินลูกค้า ซื้อเองค่ะ)

2. ค่าบริการที่แจ้งในโปรแกรมทัวร์ด้านบน จะเป็นทัวร์แบบส่วนตัว เกรด 2  Standard Package ท่านสามารถศึกษาข้อมูล เรื่องเกรดทัวร์เพิ่มเติมได้ที่เมนู ระดับเกรดทัวร์ (คุณภาพทัวร์) ....คลิ๊ก !! 

3. ค่าบริการนี้รวม => ไกด์(ภาษาไทย) ค่าที่พัก, อาหาร, คนขับ, รถตู้พร้อมน้ำมัน, ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง(ดอยตุง), น้ำดื่มตลอดการเดินทาง, ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามข้อกำหนดของการท่องเที่ยว)

4. ค่าบริการนี้ไม่รวม => ไกด์(ภาษาอังกฤษ) ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ, ภาษี Vat 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3 % ค่าทิปไกด์ (เป็นเรื่องของ Feel Good)  อาหารที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเองนอกรายการ, เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า เช่น น้ำอัดลม, น้ำผลไม้, กาแฟ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ...ฯลฯ 

5. ราคาเด็ก คลิ๊กดูเพิ่มเติมที่เมนู  คำถามที่ถามบ่อย 

 
 
 

ปรึกษาวางแผนท่องเที่ยว ฟรี!! ....

ได้ที่ คุณฝน 086-827-9309 , 081-112-0116  FAX 053-717-353 

บจก.เชียงรายทัวร์ (ทีเอ็ม)  599 หมู่ 5  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย